Categories
News

เต้าหู้ทรงเครื่อง เมนู อาหารเพื่อสุขภาพ บำรุงผิวหนัง

เต้าหู้ทรงเครื่อง เมนู อาหารเพื่อสุขภาพ บำรุงผิวหนัง อาหารเพื่อสุขภาพ บำรุงผิวหนัง เป็นเทรนด์การเลือกรับประทานอาหารของคนยุคนี้ ผิวหนังถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ห่อหุ้มร่างกายของเรา ซึ่งภายในนั้นมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอยู่จำนวนมากมาย ที่คอยรับรู้การสัมผัสต่างๆจากภายนอกผ่านผิวหนังฉันนอกสุด ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิร้อนหรือเย็น การเจ็บ หรือการสัมผัส ระบบผิวหนังนั้นมีหน้าที่สำคัญต่อร่างกายเธอการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย และยังเป็นอวัยวะที่คอยขับเหงื่อและไขมันอีกด้วย